Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Senast uppdaterad : 2023-07-14 17:38:00


Nedanstående allmänna villkor gäller för att använda hemsidan "Körkort test"

Användaravtal & Integritetspolicy & Sekretesspolicy & Personuppgifter & Cookies

 1. Genom att skapa ett konto så godkänner du dessa allmänna villkor.
 2. Tjänsten levereras av Menisa AB, (Org.nr:556979-8290) som vidare i detta avtal benämns korkorttest.se. Observera att villkoren kan komma att ändras under din prenumerationstid och då kommer vi att publicera detta på förstasidan på korkorttest.se. Ändringar träder i kraft en vecka efter publiceringen. Vi rekommenderar dig därför att läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum. Kontoinnehavaren bär ansvaret för att regelbundet granska villkoren. Du är skyldig att lämna korkorttest.se sanna och riktiga uppgifter om dig själv och genom att skapa ett konto intygar du att de uppgifter som du lämnar är sanna och riktiga.
 3. All upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till korkorttest.se innehas av korkorttest.se och du förvärvar genom ditt medlemskap ingen som helst rätt till dessa rättigheter. Det är inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja, information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av korkorttest.se.
 4. korkorttest.se är ett registrerat varumärke.
 5. Användande av tjänsten; ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan person. Tjänsten får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte lämna ut ditt lösenord till någon annan. Om korkorttest.se misstänker att användaren missbrukat sitt personliga användarkonto har korkorttest.se rätt att omedelbart och permanent stänga av användaren från tjänsten och är inte skyldig att återbetala någon redan betald prenumerationsavgift.
 6. korkorttest.se kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig användning av ditt konto. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas korkorttest.se på grund av att någon obehörig använder ditt lösenord. Överträdelse av dessa föreskrifter kan leda till polisanmälan och åtal.
 7. Du ska kunna logga in på adressen "Svenskt körkort" och börja använda tjänsten inom max 1 arbetsdag för swish-betalningar, direkt efter din betalning för klarna-betalningar, samt efter att beloppet återspeglas i våra konton för din pengaöverföring / EFT-betalningar. Om du inte kan logga in direkt efter att du har gjort en betalning, kontakta kundtjänst (https://korkorttest.se/kontakta-oss/)
 8. För att hålla servrar och databaser snabba och responsiva så förbehåller sig korkorttest.se rätten att radera statistik för konton som inte använts de senaste 30 dagarna. För konton som betalt för en längre prenumeration än 30 dagar så gäller detta endast då betalt medlemskap har upphört och om du därefter inte har loggat in till ditt konto under en period av 30 dagar eller mer.
 9. korkorttest.se ansvarar för att tillgänglighet och funktion upprätthålls 24 timmar per dygn året runt och att de tjänster som tillhandahålls är ändamålsenligt utformade och har god funktionssäkerhet. Driftavbrott kan emellertid ske t ex på grund av driftsstörningar eller för utförande av underhållsarbeten. korkorttest.se lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion. korkorttest.se svarar inte för eventuell skada, vare sig direkt eller indirekt, som kan uppkomma för medlemmar i samband med brister i tillgänglighet eller funktion.
 10. Giltighetstiden på ett konto kan väljas vid köptillfället. När kontots giltighetstid har gått ut kan du inte längre göra några prov eller komma åt andra funktioner som till exempel statistiken och förklaringarna. Du kan förlänga kontots giltighetstid genom att göra en ny inbetalning efter att du har loggat in på ditt konto.
 11. Om du väljer Brons för dina köp kan du börja använda det första paketet som erbjuds gratis och det andra paketet . Vi rekommenderar platinapaketet för att få tillgång till fler frågor och innehåll och klara ditt prov.
 12. Som kund har du 7 dagars full returrätt från och med mottagen vara. (Du får inte ha använt den digitala produkten)
 13. Efter din giltighetstid har gått ut kan du själv välja att förlänga ditt konto till samma priser.
 14. Vid köp av online-konto räknas varan som använd när första övning/teorifråga/videolektion görs. För att göra en retur vänligen kontakta vår kundtjänst.
 15. Om du inte kan vinna examen om körkort har du rätt att förlänga ditt abonnemang gratis, för att ha rätt till fri förlängning måste du ha slutfört alla dina paket 100%, du måste skicka examensresultatdokumentet och det nya examensdatodokumentet som du har fått till info@korkorttest.se
 16. korkorttest.se har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren eller om korkorttest.se på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta korkorttest.se för all direkt och indirekt skada som du åsamkat korkorttest.se i anledning av brott mot Villkoren. Om korkorttest.se misstänker att du begått ett brott vid användning av korkorttest.se kommer polisanmälan att göras.
 17. På detta användaravtal tillämpas Svensk lag. En eventuell tvist eller dispyt i anslutning till användande av tjänsten ska exklusivt avgöras av Svensk domstol. Om användaren använder tjänsten från ett annat land än Sverige ligger det under användarens eget ansvar att tjänsten är förenligt med det landets lag.
 18. Alla priser som anges på hemsidan är inklusive moms.
 19. Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande.
 20. Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Villkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. Genom att uppge personuppgifter om andra personer bekräftar du även att du har medgivande att uppge dessa uppgifter och att uppgifterna får användas för de ändamål och på de sätt som beskrivs i dessa Villkor.
 21. Om du har köpt en aktiveringskod av en återförsäljare kan återförsäljaren se din e-postadress, ditt namn (om du anger det), när ditt konto skapades, när ditt konto går ut, när du senast loggade in samt dina testresultat. Återförsäljaren har möjlighet att radera i statistiken och kan avaktivera möjligheten för dig att radera statistik. Återförsäljaren kan även välja att dölja frågor som är specifika för behörighet B.
 22. Av säkerhetsskäl görs ditt lösenord vid registreringen oläsbart med hjälp av en kryptografisk hashfunktion. Inte ens en serveradministratör med full behörighet kan se vad du har för lösenord.
 23. korkorttest.se behandlar personuppgifter som lämnas av kunden i samband med registrering och/eller nyttjande av tjänsten. Detta inkluderar uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och liknande. Dessa uppgifter behandlas för att korkorttest.se ska kunna fullfölja leverans av sina tjänster, liksom för administration samt behandling av betalningar.
 24. Personuppgiftsansvarig är webbplatsens ägare Menisa AB (se kontaktuppgifter under rubriken Ansvarig för korkorttest.se).
 25. korkorttest.se arbetar aktivt med att skydda sina tjänster samt sina användare. Vi har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att skydda oss och dig mot förlust av och/eller missbruk av personuppgifter som delges oss.
 26. korkorttest.se behandlar personuppgifter helt i enlighet med kraven i GDPR samt kraven i lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). Dessa lagar innehåller bestämmelser som värnar privatpersoner mot integritetskränkning i samband med behandling av personuppgifter.
 27. korkorttest.se behandlar medlemmens personuppgifter (epostadress) genom att lagra och bearbeta dem för att kunna fullgöra och tillhandahålla medlemstjänsterna. Personuppgifterna kan även komma att användas för information och marknadsföring av korkorttest.se's egna produkter och tjänster. Medlem har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Medlem kan skriftligen motsätta sig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och uppgifterna spärras då från sådan användning. Du kan när som helst begära att korkorttest.se raderar ditt konto och alla tillhörande uppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.
 28. För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt email adressen). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.
 29. Vilka rättigheter du har över dina data; Om du har ett konto på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.
 30. Förutom e-postadress sparas följande uppgifter: När ditt konto skapades, när ditt konto går ut, dina inloggningar (IP-adress och tid), hur du har betalat samt dina testresultat. Syftet med lagringen är att du ska kunna använda tjänsten. Du ska till exempel kunna gå tillbaka och se dina genomförda prov och kundtjänst ska kunna hjälpa dig om du till exempel glömmer ditt lösenord.
 31. Personuppgifterna används som underlag för administration, verksamhetsanalys, tjänsteutveckling, kundinformering samt riktade marknadsföringsinsatser. Om du som kund ej önskar att dina personuppgifter behandlas för ändamål som gäller direkt marknadsföring kan du avanmäla dig genom att kontakta oss.
 32. korkorttest.se delar ingen personlig information med tredje part.
 33. En cookie är en liten textfil som skickas från våra servrar till din webbläsar. Den kan inte identifiera dig personligen, utan endast den dator som du använder vid besöket på våra webbsidor. Cookies används för att säkerställa att vår webbsida samt våra tjänster fungerar säkert och korrekt. Exempelvis behövs cookies för att garantera att inloggningen på användarkonton sker säkert, och för att minska risken för att obehöriga personer kommer åt ditt konto. Cookies behövs också för att vissa funktioner på sajten ska fungera. En cookie kan inte spara program och vi sparar ingen personlig information via cookies, vi kan heller ej spåra personlig information om besökaren via dessa cookies. Det finns två typer av cookies, den ena kallas för sessionscookie och den andra för permanent cookie. En sessionscookie används för att skicka data mellan din dator och vår server, detta för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, den försvinner när du stänger ner din webbläsare. En permanent cookie lagras på din dator och gör att vår webbsida kan känna igen din dators webbläsare och ip-adress nästa gång du loggar in. Dock kan inte personlig information om besökaren spåras via cookies. Du kan avstå ifrån att låta våra webbsidor lagra cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Dock kommer inte webbsidorna eller webbtjänsterna, alternativt delar av webbsidorna/webbtjänsterna, fungera om du stänger av cookies, då cookies är en integral del av funktionaliteten på våra webbsidor och webbtjänster.
 34. Vid oklarheter eller meningsskiljaktigheter kring tjänsten, vänd dig i första hand till korkorttest.se:s kundtjänst (https://korkorttest.se/kontakta-oss/)
 35. Programvara: Vi kan överväga återbetalningar, efter eget gottfinnande (dvs. ingen automatisk rättighet), baserat på de särskilda omständigheterna i ditt fall. I praktiken kräver vi vanligtvis att du har hittat ett tekniskt fel och att vi ges lämpliga möjligheter att verifiera tillräcklig information om eventuella fel som du tror att du har hittat och att åtgärda dem inom en rimlig tidsperiod. Dessa måste under alla omständigheter begäras inom 7 dagar efter köpet, vilket vi anser är tillräckligt med tid för att försäkra sig om att ett köp fungerar. Legalese: Det finns inga automatiska återbetalningar för digitalt levererade/icke-materiella varor. Detta är standardpraxis i dessa branscher, eftersom sådana varor inte kan returneras (till skillnad från fysiska varor). Det är ditt ansvar att läsa produktbeskrivningarna, verifiera att den uppfyller dina behov (dvs. den ger en fungerande lösning för dig) och är lämplig för din produktmiljö. Behandla inte ett köp som provvaror – vi vill inte pressa ökade kostnader på våra genuina kunder. EU-kunder har laglig rätt till återbetalning av digitala varor som de ännu inte har använt, om de begärs inom 7 dagar, och sådana önskemål kommer också att uppfyllas.