Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis Säkerhet & Beteende 1
00 : 00 : 00

Vilken vätska ska fyllas på i bilden?

Rätt svar: C

Läs avsnittet Bilen / - för mer detaljerad information..
Kylarvätskan fylls på i kylaren (se bilden) eller i expansionskärlet till kylsystemet.
Gratis Taxif�rarlegitimation s�kerhet