Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis B körkort prov 1
00 : 00 : 00

Vilka är de ÖNSKVÄRDA effekterna av att man reflekterar över sin förmåga att köra bil? 1 Att risken för överskattning av den egna körförmågan minskar. 2 Att man lär sig att realistiskt uppskatta riskerna i trafiken. 3 Att man lättare förstår sin egen roll i trafiken. 4 Att man lättare klarar körkortsprovet. 5 Att man känner sig säker i trafiken.

Rätt svar: A

Läs avsnittet - / - för mer detaljerad information..
Det är lättare att förstå sin egen roll i trafiken om då och då reflekterar över sin förmåga att köra bil.