Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis B körkort prov 1
00 : 00 : 00

Hur påverkas människan och naturen av de fossila koldioxidutsläppen från biltrafiken?

Rätt svar: B

Läs avsnittet Miljö / - för mer detaljerad information..
Svaveldioxid och kväveoxider bidrar till försurningen, koldioxid bidrar till växthuseffekten.