Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Översikt

Gratis svensk körkortbok


Här kan du läsa en lättläst sammanfattning av hela körkortsteorin helt gratis.

 • Inledning
  För att du ska kunna ta till dig körkortsteorin på bästa möjliga sätt så måste du känna till de grundläggande trafikreglerna och förstå de vanligast förekommande begreppen. I inledningen får du bland annat lära dig vad som definerar en väg och ett fordon, vad defensiv körning är och hur snabbt olika fordon får köra.
 • Bilen
  För att bli en bra förare måste du känna till vilka faktorer och krafter som påverkar bilens köregenskaper. Du måste även ha en viss kännedom om hur en bil är uppbyggd och fungerar. Du ska till exempel veta vad du måste kontrollera och åtgärda själv och när du måste lämna in bilen på verkstad.
 • Människan
  När du kör bil så är det minst lika viktigt att du förstår dig själv och hur andra förare fungerar som det är att förstå alla trafikregler. Du måste veta varför vi människor tar de beslut vi gör och hur exempelvis stress, grupptryck, trötthet och alkohol och kan leda oss till att göra saker vi egentligen inte alls hade tänkt göra.
 • Miljö
  Bilen är en belastning för både miljön och privatekonomin samtidigt som den för många är en nödvändighet. För att belasta miljön och din ekonomi så lite som möjligt så måste du lära dig att köra sparsamt och att ta hand om bilen på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
 • Stadskörning
  För att kunna köra inom tätbebyggda områden på ett säkert sätt måste du känna till en rad olika regler. Du måste till exempel veta var du får stanna och parkera, var och när det är tillåtet att köra om och när du måste lämna företräde för andra fordon. Du måste även känna till den förhöjda risken med oskyddade trafikanter som stadskörning innebär.
 • Landsvägskörning
  Landsvägskörning är körning på alla typer av vägar som finns utanför tätbebyggda områden. Eftersom hastigheterna på landsvägar oftast är höga så är det viktigt att du vet vilka regler som gäller och vilka faror som finns. Du måste exempelvis veta när du får köra på vägrenen, hur du passerar ett vägarbete och när risken att bli fartblind är som störst.
 • Mörker och halka
  Både mörkerkörning och halkkörning ställer höga krav på dig som förare och är förknippade med stora risker. För att minimera riskerna så måste du bland annat veta hur man använder bilens belysning på rätt sätt och förstå farorna med trötthet. Du måste även lära dig om och respektera bilens begränsningar på halt väglag.
 • Olyckor
  Trafikolyckor är en av baksidorna med fordonstrafiken. För att minska risken att råka ut för en olycka så måste du veta var och när riskerna är som störst. Du måste även veta vilka skyldigheter du har i samband med en olycka och hur du på bästa sätt kan hjälpa någon som har skadats i en olycka.
 • Siffror och statistik
  En stor del av körkortsteorin handlar om siffror och statistik, du behöver inte kunna de exakta siffrorna för att klara teoriprovet men du bör ha ett humm om dem. För att du lätt ska kunna repetera har vi här sammanställt de viktigaste siffrorna och den viktigaste statistiken från övriga kapitel.
 • Förarprovet
  Förarprovet är ett sammanhållet prov som består av två delar: kunskapsprovet (teoriprovet) och körprovet. De två proven bokas vid samma tillfälle och görs nära varandra i tid. För att öka dina chanser att bli godkänd är det bra om du vet hur du ska förbereda dig, hur proven går till och hur du blir bedömd.
 • Övrigt
  Rekommenderad läsning och tittning - Viktiga ord och begrepp