Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Vägmärken

Vägmärken

Det finns flera olika typer av vägmärken och hundratals specifika vägmärken, nedan följer en generell beskrivning av de vanligaste typerna.

Varningsmärken

Varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.

Nästan alla varningsmärken är trekantiga med röd kant och svart motiv mot gul bakgrund.

Väjningspliktsmärken

Upplyser om stopp- eller väjningsplikt. Alla väjningspliktsmärken har olika former och färger.

Förbudsmärken

Anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot trafik med fordon.

I regel gäller förbudet från märket fram till nästa korsning, annars till ett slutmärke eller en tilläggstavla.

De flesta förbudsmärken är runda med röd kant och svart motiv mot gul bakgrund.

Påbudsmärken

Talar om vad du är skyldig att göra, till exempel att du måste köra i en viss riktning.

Påbudsmärken gäller i regel från märket fram till nästa korsning, annars till ett slutmärke eller en tilläggstavla.

Nästan alla påbudsmärken är runda med vit kant och vitt motiv mot blå bakgrund.

Anvisningsmärken

Talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Exempelvis att en motorväg eller gågata börjar eller slutar.

Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa. Anvisningsmärken gäller fram till ett slutmärke.

Anvisningsmärken är alltid kvadratiska eller rektangulära men varierar i övrigt i utseende.

Lokaliseringsvägmärken

Visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

Lokaliseringsmärken varierar i utseende.

Tilläggstavlor

Ger kompletterande anvisningar till vägmärket ovanför. De kan till exempel ange ett avstånd, en vägsträckas längd eller en tidsangivelse.

Tilläggstavlor varierar i utseende men har oftast samma färger som det vägmärke det ska komplettera.

Tidsangivelser på tilläggstavla

En tilläggstavla med tidsangivelser kompletterar alltid ett annat vägmärke och anger vilka dagar och mellan vilka klockslag angivelsen på vägmärket gäller. De kan exempelvis informera om när ett vägmärke med en hastighetsbegränsning eller ett parkeringsförbud gäller.

  • Svarta eller vita siffror utan parentes anger vilka tider som gäller måndag till fredag (vardagar utom dag före söndag och helgdag).
  • Svarta eller vita siffror inom parentes anger vilka tider som gäller på lördagar (vardag före söndag och helgdag).
  • Röda siffror anger vilka tider som gäller på söndagar och helgdagar.

Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. 

Om ett visst datum eller en viss veckodag anges så gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.