Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Svänga av från en landsväg

Vänstersväng

Att svänga av till vänster från en landsväg anses vara en av de svårare trafiksituationerna och många allvarliga olyckor inträffar varje år för att förare gör det på fel sätt eller tar onödiga risker i samband med svängen.


Att svänga av till vänster från en landsväg är förknippat med stora risker

Chansa aldrig

Du får endast svänga vänster om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för bakomvarande trafik och utan fara eller hinder för mötande trafik. Tänk på att du har väjningsplikt mot mötande trafik vid vänstersväng.

Om du känner dig osäker på om en vänstersväng kan utföras säkert eller om det är för mycket trafik så har du fyra alternativ.

  1. Du kan fortsätta rakt fram, vända på en lämplig plats, köra tillbaka och ta den ursprungliga vänstersvängen som en högersväng istället.
  2. Du kan svänga höger (om det är möjligt), vända på en lämplig plats och köra rakt över korsningen istället.
  3. Du kan sakta in i god tid innan svängen och låta bakomvarande trafik köra om dig.
  4. Du kan köra ut på vägrenen, sänka hastigheten och låta bakomvarande trafik köra förbi dig. Eftersom det inte är tillåtet att svänga vänster direkt från vägrenen måste du köra tillbaka till körbanan och placera bilen nära mittlinjen innan vänstersvängen.


Undvik alltid vänstersvängar som känns det minsta tveksamma eller farliga

Så här svänger du vänster på rätt sätt

Om det inte är mycket trafik och du känner dig säker på att svängen kan ske säkert så gör du på följande sätt.

Börja med att kontrollera trafiken bakom dig och ge tecken i god tid innan svängen. Placera sedan bilen intill mittlinjen så att förarna i bakomvarande fordon verkligen uppfattar att du ska svänga. Bromsa gärna lätt så att bromsljuset tänds för att förvarna bakomvarande trafik om att du snart kommer att sänka hastigheten.

Håll fortsatt uppsikt både på trafiken bakom dig och på den mötande trafiken samtidigt som du anpassar din hastighet så att du om möjligt kan svänga utan att behöva stanna för att släppa förbi mötande trafik.

Om du trots allt måste stanna innan du svänger så ska du stanna intill mittlinjen med hjulen vridna rakt fram - om de är vridna åt vänster finns det nämligen en risk att din bil slungas över i motsatt körfält om du blir påkörd bakifrån.

Efter att du har genomfört svängen ska du placera bilen till höger i körfältet.


Kontrollera trafiken bakom dig, ge tecken och placera dig intill mittlinjen i god tid innanen vänstersväng

Vanligaste olyckstyperna vid vänstersväng

  • Påkörning bakifrån.
  • Frontal- eller sidokollision med mötande fordon.
  • Sidokollision med omkörande fordon.

Om du ser att ett fordon framför dig ska svänga vänster så ska du placera dig till höger i körfältet så att det svängande fordonet syns tydligt även för bakomvarande trafik. Detta gör det lättare för förarna bakom dig att planera sin körning, vilket minskar olycksrisken.

Högersväng

Att svänga av till höger från en landsväg är inte förknippat med samma stora risker som det är att svänga av till vänster eftersom du inte behöver korsa några andra körfält. Men det är ändå väldigt viktigt att svängen sker så säkert, lugnt och tydligt som möjligt.

Du får endast svänga höger om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för bakomvarande trafik.

Så här svänger du höger på rätt sätt

Börja med att kontrollera trafiken bakom dig och ge tecken i god tid innan svängen. Placera sedan bilen till höger i körfältet och bromsa lätt så att bromsljuset tänds för att förvarna bakomvarande trafik om att du snart kommer att sänka hastigheten.


Kontrollera alltid trafiken bakom dig i god tid innan du ska svänga

Håll fortsatt uppsikt på trafiken bakom dig och anpassa hastigheten inför svängen. Den sista sträckan innan svängen ska du köra så nära vägkanten som möjligt, gärna på vägrenen om det är lämpligt.

Innan du placerar bilen nära vägkanten så måste du kontrollera att det inte finns några oskyddade trafikanter eller hinder där.Om det är mörkt eller dålig sikt ska du inte köra på vägrenen.

Vid landsvägskörning finns alltid risk för fartblindhet (att du kör snabbare än du tror), titta därför på hastighetsmätaren innan du påbörjar svängen för att säkerställa att du håller en lämplig hastighet.

Spansk sväng

Många tidigare olycksdrabbade korsningar är idag ombyggda till så kallade "spanska svängar". Vid sådana är det förbjudet att svänga direkt till vänster. Istället svänger man först av till höger via en avfartsväg och kör sedan rakt över den stora vägen när den är fri från trafik.

Nedan ser du vägmärket Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning som informerar om att du närmar dig en spansk sväng. Vägmärket brukar vara uppsatt ungefär 500 meter innan korsningen.