Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Kontrollbesiktningen

Kontrollbesiktningen

I Sverige är det lag på att kontrollbesikta sitt fordon. Kontrollbesiktningen görs för att minska olyckor orsakade av tekniska fel, för att minska mängden föroreningar och för att säkerställa att inga fordon producerar mer buller och avgaser än vad som är tillåtet.

Bilar och lätta lastbilar ska kontrollbesiktas:

  • Första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången.
  • Andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes.
  • Därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

Exempel

  • En bil som togs i trafik första gången i maj 2019 ska kontrollbesiktas senast 31 maj 2022.
  • En bil som genomgick sin första kontrollbesiktning i september 2020 ska kontrollbesiktas för andra gången senast 30 september 2022.
  • En bil som ska kontrollbesiktas var 14:e månad och som kontrollbesiktades i juni 2021 ska kontrollbesiktas nästa gång senast 31 augusti 2022.

Du är själv ansvarig för att ditt fordon kontrollbesiktas inom rätt tid. Om du inte får något erbjudande om kontrollbesiktning från ett besiktningsföretag måste du själv boka en tid för kontrollbesiktning.

Om du inte kontrollbesiktar ditt fordon inom den tid som gäller beläggs det automatiskt med körförbud. Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för kontrollbesiktning. Körförbudet upphävs först efter att kontrollbesiktningen är gjord.


Det är lag på att kontrollbesikta sitt fordon

Flygande inspektion

En flygande inspektion innebär att ett fordon stoppas och besiktas på plats. Flygande inspektioner får genomföras av poliser och av bilinspektörer som har förordnats av Polismyndigheten.

Om inspektionen visar att fordonet är bristfälligt och utgör en fara för trafiksäkerheten kan det åläggas med körförbud och måste bärgas bort från platsen.

Gamla besiktningsregler

Tidigare var det var slutsiffran i registreringsnumret som styrde när bilen skulle kontrollbesiktas. De gamla besiktningsreglerna upphörde att gälla 20 maj 2018.