Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Bilens belysning

Kontroller

För att säkerställa att du både ser och syns så bra som möjligt är det viktigt att du med jämna mellanrum kontrollerar att bilens alla ljus fungerar.

Du måste även kontrollera att samtliga strålkastarglas är hela och rena. Om de är trasiga finns det en risk att ljuset bryts på ett sätt som gör det bländande. Om de är smutsiga försämras din siktsträcka kraftigt och du syns dessutom sämre bakifrån.

Om din bil är utrustad med xenonstrålkastare (väldigt ljusstarka och energisnåla strålkastare) så kan du behöva rengöra strålkastarglasen ganska ofta när det snöar och är kallt ute. Det beror på att xenonstrålkastare knappt utvecklar någon värme vilket innebär att snö och is inte alls smälter bort lika snabbt som på bilar utrustade med halogenstrålkastare. Samma sak gäller även för bilar som är utrustade med LED-strålkastare.


Kontrollera då och då att bilens alla ljus fungerar och att samtliga strålkastarglas är hela och rena

Bilens ljus

Helljus

Helljuset är bilens starkaste ljus och ska användas så ofta som möjligt. Men det får inte vara tänt när du möter ett fordon, när du kör så nära bakom ett fordon att föraren kan bli bländad, när du möter ett tåg, spårvagn eller fartyg om det finns risk för bländning eller när vägen har tillfredsställande belysning.

Att en väg har tillfredsställande belysning innebär att det inte finns några mörka delar på vägen eller att den är så pass väl upplyst att du inte ser bättre med helljus än med halvljus.


Under omständigheterna som råder på bilden är det tillåtet att köra med helljus

Om det behövs för att avvärja en farlig situation är det tillåtet att använda helljuset som en "ljustuta" genom att snabbt tända och släcka det.

Helljuset får kombineras med vilket annat ljus som helst eftersom du bara får köra med helljus när du inte riskerar att blända någon annan förare.

Vid dimma eller kraftig nederbörd (regn, snö eller hagel) så kan du bli bländad av din bils helljus. Det beror på att helljuset är så starkt och riktad i en sådan vinkel att det reflekteras i vattenpartiklarna och bländar dig.

Halvljus

Halvljuset är bilens huvudljus. Halvljuset är svagare än helljuset och belyser bara ett begränsat område framför bilen för att inte att blända andra trafikanter.

Halvljuset får inte kombineras med varken dim- eller varselljuset.

Dimljus

Vissa bilar är utrustade med dimljus som framför allt är till för att förbättra sikten när det är dimma. Dimljuset kan även vara lämpligt att tända om det snöstorm, snöyra eller om det regnar kraftigt.

Dimljuset får aldrig kombineras med halv- eller varselljuset.

I dagsljus är det alltid tillåtet att ersätta halvljuset eller varselljuset med dimljuset.

I mörker är det endast tillåtet att ersätta halvljuset med dimljuset om det är dimma eller kraftig nederbörd (regn, snö eller hagel).


Dimljuset får aldrig kombineras med halv- eller varselljuset

Varselljus

Varselljuset är svagare än hel-, halv- och dimljuset. Dess syfte är att göra bilen synlig för andra trafikanter, inte att lysa upp vägen framför bilen. Av den anledningen får varselljuset endast användas när det är dagsljus och bra siktförhållanden istället för (aldrig tillsammans med) halvljuset eller dimljuset.

Parkeringsljus

Parkeringsljuset är ett väldigt svagt och batterisnålt ljus som alltid får vara tänt under färd så länge det kombineras med antingen halvljus, helljus, varselljus eller dimljus. Det är alltså inte tillåtet att köra med endast parkeringsljuset tänt.

Under färd fungerar parkeringsljuset som reservljus för att markera bilens bredd i fall det starkare ljuset går sönder.

Parkeringsljuset måste vara tänt när du har parkerat eller stannat på en väg i gryning, skymning eller mörker (även vid tillfälliga stopp).


Föraren som har parkerat bilen på bilden har glömt att tända parkeringsljuset

Extraljus

Vissa bilar är utrustade med något slags extraljus. Extraljus används alltid för att förstärka det befintliga helljuset och får aldrig kombineras med något annat ljus. De vanligaste extraljusen är kurvljus som förbättrar sikten i kurvor och fjärrljus som förbättrar sikten på längre avstånd.

Om extraljus finns så är det oftast kopplat på samma krets som helljuset så att det släcks automatiskt när du bländar av.

Dimbakljus

De flesta moderna bilar har ett eller två starka dimbakljus vars syfte är att göra bilen synlig bakifrån vid nedsatt sikt på grund av dimma eller kraftig nederbörd (regn, snö eller hagel).

Dimbakljuset är väldigt bländande och får därför endast vara tänt tills du är övertygad om att trafiken bakom har uppmärksammat dig. Du får alltså inte köra med dimbakljuset tänt om du har fordon (nära) bakom dig.

Bromsljus

Bromsljuset består av två, eller ibland tre, starka röda ljus bak på bilen och tänds automatiskt när du trampar på bromspedalen.

Bakljus

Bakljuset består av minst två röda ljus bak på bilen som lyser när parkerings-, halv- eller helljuset är tänt. Bakljuset lyser svagare än bromsljuset.

Backljus

Backljuset består av ett eller två vita ljus bak på bilen och tänds automatiskt när du lägger i backväxeln.

Blinkers (körriktningsvisare)

Orangefärgade blinkande ljus som du alltid måste tända innan du svänger eller förflyttar ditt fordon i sidled.


Du måste alltid tända bilens blinkers innan du svänger eller förflyttar ditt fordon i sidled

Varningsblinkers

Varningsblinkers utgörs av bilens samtliga blinkers. Du tänder bilens varningsblinkers genom att trycka på knappen med en röd triangel i. Du ska alltid tända bilens varningsblinkers om den på grund av en olycka, motorstopp eller liknande blir ståendes på en plats där stopp- eller parkeringsförbud råder.

Det är även tillåtet att tända bilens varningsblinkers om den blir bogserad. Dragbilen får däremot inte tända varningsblinkers

Skyltljus

Ett eller två ljus som lyser upp registreringsskylten och gör den lättare att se.

Belysningsströmställaren

Du reglerar mycket av bilens belysning med belysningsströmställaren. Dess utseende skiljer sig beroende på bilmodell och i vissa bilar finns det många fler symboler och inställningar än på bilden nedanför. Alla symboler ser dock i princip likadana ut - oavsett bilmodell. Nedanför kan du se hur de vanligaste ser ut.

1 - Dimbakljus - Tänder dimbakljuset. Får bara tändas vid kraftigt nedsatt sikt på grund av dimma eller kraftig nederbörd (regn, snö eller hagel) och måste släckas när du är övertygad om att trafiken bakom har uppmärksammat dig.

2 - Auto - Bilens ytterbelysning tänds och släcks automatiskt beroende på de yttre ljusförhållandena.

3 - Parkeringsljus - Tänder parkeringsljuset. Måste tändas när du har parkerat eller stannat på en väg i gryning, skymning eller mörker (även vid tillfälliga stopp).

4 - Halvljus - Tänder halvljuset.