Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Ditt körkort

Innan körkortet

Innan du kan börja övningsköra så måste du ansöka om och få ett körkortstillstånd. Körkortstillståndet utfärdas av Transportstyrelsen och är giltigt i 5 år.

För att övningsköra med personbil ska du ha fyllt 16 år. Om du ska övningsköra med personbil och tillkopplad lätt släpvagn eller med lätt lastbil ska du ha fyllt 17 år och 6 månader.


Du måste ha fyllt 16 år och ha ett giltigt körkortstillstånd för att övningsköra med personbil

Om du ska övningsköra privat så måste du först genomgå en introduktionsutbildning (kallas ibland handledarutbildning). Om din handledare, alltså den person du ska övningsköra med, inte redan har genomgått introduktionsutbildningen under de senaste 5 åren så måste även han eller hon göra det.

En övningskörningshandledare måste vara minst 24 år och ha körkort för det fordon som du ska övningsköra. En person som endast har B-körkort får alltså inte vara handledare åt en person som ska övningsköra med exempelvis motorcykel eller lastbil.

Handledaren ska ha haft körkort i minst 5 år under de senaste 10 åren och det får inte ha varit återkallat i mer än tre månader under de senaste tre åren. Handledaren får inte heller ha haft körkort med villkor om alkolås de senaste tre åren.


All privat övningskörning måste ske tillsammans med en godkänd handledare

För att få ett B-körkort måste du uppfylla följande krav:

 1. Du har ett giltigt körkortstillstånd.
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 3. Du har fyllt 18 år.
 4. Du har gått riskutbildningen och båda delarna är giltiga.
 5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (EU + Norge, Island och Liechtenstein). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Läs mer om vilka steg du måste genomföra för att ta körkort i Vägen till körkortet huvudmenyn.

B-körkort

När du har tagit ditt första körkort (AM räknas ej) så har du det "på prov" i 2 år. Om ditt körkort återkallas under denna prövotid så måste du alltid avlägga ett nytt godkänt förarprov, det vill säga klara både teoriprovet och uppkörningen igen, innan ett nytt körkort kan utfärdas.

Du döms varken hårdare eller mildare under prövotiden, men om du begår ett trafikbrott under prövotiden som leder till att ditt körkort återkallas så förlorar du det alltså helt.


Alla nyblivna körkortstagare i Sverige får sitt körkort utfärdat med en prövotid på två år

Du måste förnya ditt B-körkort vart tionde år. Transportstyrelsen skickar automatiskt ut en ansökningsblankett för körkortsförnyelse till den adress där du är folkbokförd när det är dags att förnya ditt körkort.

När du kör bil ska du alltid ha med dig ditt körkort. Om du ska köra utomlands måste du även ta med dig Del 1 (den blå delen) av både bilens och eventuella släpfordons registreringsbevis.

B-körkort ger dig rätt att köra

 • Personbil* (med lätt släp)
 • Lätt lastbil** (med lätt släp)
 • Moped klass 1 och 2
 • Traktor a och b
 • Motorredskap klass 1 och 2
 • Terrängvagn
 • Tre-*** och fyrhjulig motorcykel

* En personbil är en bil med högst 9 platser (1 för föraren plus 8 för passagerare) och en totalvikt på högst 3 500 kg.

** En lätt lastbil är en lastbil med en totalvikt på högst 3 500 kg som främst är avsedd för godstransport och inte kan anses vara en personbil eller buss.

*** För att få köra trehjulig motorcykel över 15 kW måste du vara minst 21 år.

Om du har körkort för automatväxlad bil så får du inte köra manuellt växlade bilar. Om du har körkort för manuellt växlad bil så får du däremot köra automatväxlade bilar.


Många väljer att ta körkort med en automatväxlad bil, men kom ihåg att ett sådant körkort inte ger dig rätt att köra manuellt växlade bilar

Återkallat körkort

Om du kör för fort eller begår något annat trafikbrott riskerar du att få böter och att få ditt körkort återkallat av Transportstyrelsen. Den som får sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik, opålitlig i nykterhetshänseende eller något annat allvarligt brott än trafikbrott måste alltid ansöka om ett nytt körkortstillstånd.

Den som får sitt körkort återkallat får inte köra under spärrtiden, alltså tiden då körkortet är återkallat.

Den som får sitt körkort återkallat kortare än 12 månader kan ansöka om ett nytt körkort ungefär 1 månad innan spärrtiden går ut. Den som får sitt körkort återkallat längre än 12 månader måste alltid avlägga ett nytt godkänt förarprov, det vill säga klara både teoriprovet och uppkörningen igen, innan ett nytt körkort kan utfärdas.

Den som får sitt körkort återkallat under prövotiden måste också alltid avlägga ett nytt godkänt förarprov.


Om Transportstyrelsen återkallar ditt körkort längre än 12 månader, eller under prövotiden, så förlorar du körkortet helt

Trafikbrott som kan leda till återkallat körkort

 • Inte stanna vid stopplikt.
 • Köra mot rött.
 • Köra om på ett övergångsställe.
 • Köra om vid möte.
 • Hålla för litet avstånd till framförvarande fordon.
 • Köra påverkad av alkohol eller droger.
 • Köra mer än 30 km/h* över den tillåtna hastigheten.
 • Smita från en trafikolycka (som du har varit inblandad i).
 • Flera upprepade, mindre hastighetsöverträdelser.

* På vägar där 30 km/h gäller så är risken stor att ditt körkort återkallas om du har kört mer än 20 km/h över den tillåtna hastigheten.

Även andra allvarligare brott, exempelvis grov misshandel och narkotikabrott kan leda till att ditt körkort återkallas.

Bötesbelopp

Nedanför följer en lista med de vanligaste trafikbrotten och de bötesbelopp brotten kan resultera i. Flera av brotten kan dessutom leda till återkallat körkort (se listan ovanför).

Du behöver inte kunna några specifika bötesbelopp för att klara teoriprovet, men du måste veta vad som är förbjudet att göra i trafiken.

Fortkörning på 30- och 50-väg

Km/h över

Bötesbelopp

0-10

2 000 kronor

11-15

2 400 kronor

16-20

2 800 kronor

21-25

3 200 kronor

26-30

3 600 kronor

31-40

4 000 kronor

Fortkörning på övriga vägar

Km/h över

Bötesbelopp

0-10

1 500 kronor

11-15

2 000 kronor

16-20

2 400 kronor

21-25

2 800 kronor

26-30

3 200 kronor

31-35

3 600 kronor

36-40

4 000 kronor


Fortkörning kan leda till både dryga böter och återkallat körkort

Övriga trafikbrott (motorfordon)

Trafikbrott

Bötesbelopp

Kört mot rött ljus

3 000 kronor

Otillåten körning

3 000 kronor

Åka utan bilbälte

Förare

1 500 kronor

Passagerare

1 500 kronor

Minderårig (förarens ansvar)

2 500 kronor

Inte tillämpat högerregeln

2 000 kronor

Överskridit spärrlinje

1 500 kronor

Otillåten fordonstrafik

1 000 kronor

Otillåten färd i viss riktning

1 000 kronor

Kört i fel körfält

1 000 kronor

Överträdelse omkörningsförbud

3 000 kronor

Inte iakttagit väjningsplikt

2 000 kronor

Inte iakttagit stopplikt

2 500 kronor

Brukande av oskattat fordon

1 000 kronor

Oläslig nummerplåt

1 500 kronor

Brott mot körförbud

1 500 kronor

Kört utan lyse i mörker eller dålig sikt

1 200 kronor