Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Inre säkerhet

Inre säkerhet

Bilens skyddande kaross

Det första skyddet vid en kollision ärbilens skyddande kaross. Bilens främre och bakre del utgörs av så kallade deformationszoner som är utvecklade för att ge efter vid en kollision, så att händelseförloppet bromsas och tar längre tid. Vid en frontalkollision trycks bilens främre deformationszon ihop på ett så pass mjukt och kontrollerat sätt att den värsta kraften av kollisionen inte överförs till dem som åker i bilen. Vid påkörning bakifrån trycks bilens bakre deformationszon ihop.


Vid en krock fram- eller bakifrån trycks deformationszonen ihop på ett sätt som absorberar en stor del av energin från kollisionen

På bilens sidor finns tyvärr inga deformationszoner vilket gör att vi är mycket mer sårbara vid sidokollisioner.

Utvecklingen gör att våra bilar hela tiden blir säkrare och säkrare. En modern bil klarar att skydda åkande som använder bälte i upp till 65-70 km/h vid en frontalkollision och i upp till 45-50 km/h vid en sidokollision. Men om den tekniska utrustningen som finns i bilen (bälte, krockkuddar, huvudskydd och ryggstöd) inte används eller används på fel sätt så försvinner mycket av det skydd som bilens kaross ger.


Moderna bilar är mycket bättre konstruerade för att klara kollisioner fram- och bakifrån än från sidorna

Ditt ansvar

Du som förare måste se till att alla i bilen använder säkerhetsbälte på ett korrekt sätt, att huvudskydd och ryggstöd är rätt justerade samt att all last i bilen är korrekt placerad och säkrad.När det gäller barn under 15 år är du som förare enligt lag skyldig att se till att de är skyddade på ett korrekt sätt i bilen.

Om en minderårig passagerare inte använder bälte eller särskild skyddsanordning kan du dömas till böter.


Som förare är du ansvarig för att barn i bilen som är under 15 år använder bälte eller sitter i rätt typ av skyddsanordning

Bilbälte

Bilbältets uppgift är att minimera skadorna vid en krock genom att fånga upp kroppen så mjukt som möjligt. Det ska samtidigt se till att kroppen inte kastas ut ur bilen eller slår i instrumentpanelen eller andra delar av bilens interiör.

Att använda bilbälte och att använda det på ett korrekt sätt är det absolut viktigaste skyddet om olyckan skulle vara framme. Genom att använda bältehalveras risken för att dödas eller skadas svårt vid en kollision.

När du spänner fast bältet ska du tänka på följande:

 • Bältet ska sitta så nära kroppen och vara så spänt som möjligt.
 • Bältet ska sitta innanför jackan om du inte tar av dig den.
 • Axelbandet ska löpa nära halsen, över bröstkorgen och skelettdelarna. Höftbältet skall ligga så långt ner mot höften som möjligt.
 • Gravida ska spänna bältet så att höftdelen av bältet sitter under magen ner mot låren.
 • Bältet får absolut inte vara vridet.


Bältet ska sitta så nära kroppen som möjligt och får absolut inte vara vridet

I Sverige är det lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte. I följande fall behöver bilbälte dock inte användas:

 • När bilen inte är i rörelse.
 • Vid backning.
 • Vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande områden.
 • När det finns medicinska hinder enligt läkarintyg som utfärdats före färden.

Om du inte använder bälte klarar du dig i bästa fall oskadd vid en krock i 7 km/h, förutsatt att du är beredd på kollisionen och är tillräckligt stark för att kunna ta emot dig. I högre hastigheter än så måste du använda bälte för att ha en chans - krafterna blir helt enkelt för stora. Ungefär 40 % av alla förare och passagerare som omkommer i trafikolyckor använde inte bilbälte.

För allas säkerhet måste samtliga i bilen vara säkert fastspända. En passagerare i baksätet utan bälte riskerar nämligen inte bara att skada sig själv utan även dem i framsätet. Det räcker med en krock i 40-50 km/h för att en obältad passagerare i baksätet ska slungas fram med en sådan kraft att föraren eller någon annan som sitter där fram omkommer.


Vid en olycka slungas obältade passagerare i baksätet fram som projektiler mot medpassagerarna i framsätet

Kollisionskrafter

Den kraft kroppen utsätts för vid en frontalkrock är enorm. Kraften brukar liknas vid att falla från ett höghus.

Att frontalkrocka i:

 • 30 km/h är som att falla från första våningen.
 • 50 km/h är som att falla från tredje våningen.
 • 70 km/h är som att falla från sjätte våningen.
 • 90 km/h är som att falla från tionde våningen.

Huvudskydd och ryggstöd

Den vanligaste typen av skada till följd av trafikolyckor är pisksnärtskador (kallas ofta whiplashskador). Pisksnärtskador kan uppstå när huvudet kastas häftigt framåt och sedan bakåt. Den vanligaste orsaken till pisksnärtskador är påkörning bakifrån, men även påkörning framifrån eller från sidorna kan leda till pisksnärtskador.


Ett rätt justerat huvudskydd förhindrar att huvudet slungas bakåt vid en kollision, och är ett viktigt skydd mot nackskador

För att minska risken att sådana skador uppstår är det viktigt att du håller avståndet till framförvarande fordon och att du och dina passagerare justerar både huvudskydd och ryggstöd på ett korrekt sätt:

 • Justera huvudskyddet så att huvudet inte kan slungas bakåt (huvudskyddets överkant ska vara i ungefär samma höjd som din hjässa).
 • Ställ in ryggstödet så att avståndet mellan huvud och huvudskyddet blir litet.

Om du inser att du kommer bli påkörd bakifrån ska du pressa huvudet mot huvudskyddet och titta rakt fram.

Krockkudde

Krockkuddens (kallas ofta airbag) främsta uppgift är att skydda mot skador i ansiktet och bröstet. Krockkuddar är gömda skyddande kuddar som blixtsnabbt blåses upp vid kraftigare kollisioner. I moderna bilar finns det ofta krockkudde på tre platser i bilen: på förarplatsen, på passagerarplatsen och på sidorna.

Krockkudden är ett bra komplement till bilbältet, men absolut ingen ersättning. Tvärtom, om du inte använder bilbälte kan krockkudden vara direkt farlig eftersom du då kommer vara för nära den när den blåses upp.


Krockkuddar kan rädda liv men ersätter absolut intebältet

 • Krockkudden kan blåsas upp vid kollisioner i så låga hastigheter som 20-30 km/h.
 • Som förare ska du inte sitta närmare än 25 cm från krockkudden.
 • Passagerare ska helst inte sitta närmare än 50 cm från krockkudden.
 • Barn under 140 cm får aldrig sitta framför en krockkudde som är inkopplad.

Barn i bilen

Bilen och bilens skyddssystem är anpassade för vuxna, därför ska alla barn under 135 cm sitta i en särskild skyddsanordning, det vill säga: babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde. Använd alltid E-godkända eller i-Size-certifierade bilbarnskydd och placera aldrig bilbarnskydd framför en inkopplad krockkudde.

Även om inte lagen kräver det så rekommenderar många läkare och forskare att barn fortsätter med bältesstol eller bälteskudde tills de är 10-12 år.

Kom ihåg att det är du som förare som är skyldig att se till att barn i bilen som är under 15 år använder bälte eller sitter i rätt typ av skyddsanordning.

0-9 månader eller tills de sitter stadigt: Babyskydd

 • Ett babyskydd får absolut inte placeras framför en inkopplad krockkudde.
 • Om barnets huvud sticker upp ovanför kanten så är babyskyddet för litet.
 • Luta inte babyskyddet för mycket.
 • Spänn fast barnet med bältet som hör till babyskyddet.
 • Spänn fast själva babyskyddet med bilens bälte eller säkra det med isofix.
 • I framsätet ska babyskyddet sitta så långt ifrån instrumentbrädan som möjligt.
 • I baksätet ska babyskyddet sitta så långt från stolen framför som möjligt.


De allra minsta ska sitta i ett babyskydd

Från 7 månader upp till ungefär 4 år: Bakåtvänd bilbarnstol

 • En bakåtvänd bilbarnstol får absolut inte placeras framför en inkopplad krockkudde.
 • Om barnets huvud sticker upp ovanför kanten så är bilbarnstolen för liten.
 • Spänn fast barnet med bältet som hör till stolen, det ska sitta över höften och inte över magen.
 • Spänn fast bilbarnstolen med bilens bälte eller säkra den med isofix.
 • I framsätet ska bilbarnstolen ligga mot instrumentbrädan.
 • I baksätet ska bilbarnstolen ligga mot framsätets rygg.

Det finns även framåtvända bilbarnstolar men de har en betydligt sämre skyddande förmåga än bakåtvända bilbarnstolar.

Från 4 år till 135 cm: Bältesstol eller bälteskudde

 • En bältesstol eller bälteskudde får absolut inte placeras framför en inkopplad krockkudde.
 • Om barnet sitter på en plats utan huvudstöd så är bältesstol bättre än bälteskudde.
 • Spänn fast barnet samt bältesstolen eller bälteskudden med bilens bälte.
 • Säkraste placeringen är i baksätet.


Alla barn under 135 cm måste sitta i en särskild skyddsanordning

135-140 cm: Som en vuxen med bilbälte, men inte framför en inkopplad krockkudde.

Över 140 cm: Som en vuxen med bilbälte.

Undantag: Grundregeln säger att alla barn under 135 cm ska använda bilbarnskydd, men det finns två undantag:

 • Om barnet är yngre än tre år får det vid korta taxiresor sitta i baksätet utan bilbarnskydd.
 • Om barnet är tre år eller äldre men kortare än 135 cm får det vid tillfälliga transporter under korta sträckor sitta med bälte i baksätet utan bilbarnskydd.

Lasta rätt

När du lastar bilen är det viktigt att tänka på att du inte får lasta hur tungt som helst. Den högsta tillåtna lasten (maxlasten) finns angiven i bilens registreringsbevis. Du som förare räknas inte som last men det gör däremot passagerarna i bilen.

Även om en bil har högsta betyg i alla säkerhetstester och alla i bilen använder bälte så sitter ingen säkert vid en kollision om det ligger lösa föremål i bilen. Var därför alltid noga med att lasta bilen på rätt sätt:

 • Placera all last så lågt som möjligt, mot ryggstöd och sidor.
 • Säkra eller spänn fast all last.
 • Tunga saker ska läggas på golvet i baksätet eller i bagageluckan mot ryggstöd och sidorna.
 • Ha aldrig tung last ovanför ryggstödet, även om du har skyddsnät och/eller galler.
 • Använd bilens bälten för att säkra eventuell last i baksätet.

Vid en kollision kan tyngre saker som är lastade på fel sätt få en sådan kraft att de tränger igenom ryggstöd, men även lättare föremål kan förvandlas till livsfarliga projektiler om de ligger lösa i bilen.


Lösa föremål i bagageutrymmet kan förvandlas till livsfarliga projektiler vid en kollision

Nedanför kan du se vilken krockvikt vanliga lösa föremål samt en obältad person får vid en kollision i 50 respektive 100 km/h.

Mobiltelefon (100 gram)
4 kg vid en krock i 50 km/h / 16 kg vid en krock i 100 km/h.

Bärbar dator (2 kg)
80 kg vid en krock i 50 km/h / 320 kg vid en krock i 100 km/h.

Matkasse (10 kg)
400 kg vid en krock i 50 km/h / 1 600 kg vid en krock i 100 km/h.

Vuxen (80 kg)
3 200 kg vid en krock i 50 km/h / 12 800 kg vid en krock i 100 km/h.

Föremålens faktiska vikt förändras inte av kollisionen, en 80 kilo tung person väger fortfarande 80 kilo i krockögonblicket. Men föremålens krockvikt, alltså den kraft föremålen får i krockögonblicket, ökar dramatiskt.

Du behöver inte kunna räkna ut krockvikt för att klara teoriprovet, du behöver bara känna till och förstå vilken enorm kraft lösa föremål och obältade personer kan få.

Passagerare

En personbil får ha högst 9 platser, 1 för föraren och 8 för passagerare. Du får alltså aldrig ta med fler än 8 passagerare i bilen. Du får heller aldrig ta med fler passagerare än vad bilen är registrerad för (vilket oftast är färre än 8).

Passagerarnas vikt (men inte förarens) räknas in bilens tillåtna maxlast. Om du ska köra med många passagerare i bilen innebär det alltså att du förmodligen inte kan transportera speciellt mycket annan last.

För att räkna ut hur mycket annan last du får ta med i bilen om du ska köra med passagerare subtraherar du helt enkelt passagerarnas sammanlagda vikt från bilens maxlast.

Bilden nedanför visar den del av en bils registreringsbevis som innehåller maxlasten.


Om du ska köra bilen som registreringsbeviset ovanför tillhör och ska ta med en passagerare som väger 80 kg så får du ta med högst 376 kg annan last eftersom 456 kg - 80 kg = 376 kg

Takbox

Undvik i största möjliga mån att packa alltför tung last i takboxen och kom ihåg att du aldrig får packa mer än 100 kg på ett biltak (takräckets och takboxens vikt ska räknas in).

Läs i instruktionsboken för att ta reda på exakt hur mycket du får packa på taket på din bil.


Undvik tung last i takboxen, packa hellre lätta och otympliga saker i den

Eftersom takboxen sitter högst upp på bilen så förändrar den bilens köregenskaper betydligt mer än ett fullastat bagageutrymme. Ju mindre och lättare bilen är, desto mer påverkas dess köregenskaper. En tungt lastad takbox kan i värsta fall även lossna vid en kraftig inbromsning.

Tänk på följande när du ska köra med en lastad takbox:

 • Undvik att packa tungt i takboxen, packa hellre lätta och otympliga saker (täcken, kläder etc.) i den.
 • Kontrollera så att du inte överskrider vare sig takboxens eller biltakets maxvikt (aldrig över 100 kg).
 • Säkra lasten i takboxen så att den inte kan komma i rörelse.
 • Säkerställ att takboxen verkligen sitter fast ordentligt i takräcket.

Utstickande last

Det är mycket att tänka på när du ska lasta stora eller tunga saker i eller på bilen eller på ett släp. Lasten får inteförsämra eller skymma bilens eller släpets belysning och registreringsskyltar eller din sikt och dina manövreringsmöjligheter.

Last som sticker ut måste i vissa fall märkas ut och last som fraktas på bilens tak eller på ett släp måste säkras så att den inte kan förskjutas eller falla av. Läs mer om lastförankring.


Last som fraktas på taket måste alltid säkras och i vissa fall även märkas ut

Vilken last ska märkas ut?

Last som sticker ut mer än 1 meter bakåt ska alltid märkas ut.

Last som inte syns tydligt och sticker ut framåt ska alltid märkas ut. Last som syns tydligt måste bara märkas ut om den sticker ut mer än 1 meter framåt.

Last som sticker ut i sidled måste inte märkas ut, men den får inte sticka ut mer än 20 centimeter på någon sida. Den totala fordonsbredden, inklusive last, får inte heller överstiga 260 cm.


Eftersom lasten på bilden sticker ut mer än 1 meter bakåt och 1 meter framåt så måste den märkas ut både bak- och framtill


Last får inte sticka ut mer än 20 centimeter i sidled på någon sida

Hur ska last märkas ut?

I dagsljus märker du ut utstickande last med en rödgul flagga både fram- och baktill.

I mörker märker du ut utstickande last med ett vitt ljus och en vit reflex framtill och ett rött ljus och en röd reflex baktill.