Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Sparsam körning

Bränslesparande körteknik

Genom att lära dig att köra sparsamt (EcoDriving på engelska) så kan du minska din bils bränsleförbrukning med 10-20 % samtidigt som du sliter mindre på bilen. Utslaget på några år så resulterar de minskade bränsle- och reparationskostnaderna i stora pengar.

En sparsam körstil leder dessutom till att bilen producerar mycket mindre avgaser och buller än vad den hade gjort med en mer offensiv körstil.


Sparsam körning minskar både bilens bränsleförbrukning och avgasutsläpp

Sparsam körning innebär sammanfattningsvis att du ska:

 • Växla upp tidigt och hoppa över växlar.
 • Accelerera bestämt och köra på höga växlar.
 • Undvika varvtal över 3 000 varv per minut.
 • Hålla hastighetsgränserna.
 • Köra med ett jämnt gaspådrag.
 • Motorbromsa så mycket som möjligt.
 • Planera din körning.
 • Undvika att bromsa och stanna i onödan.
 • Rulla utan gas i medlut och köra med jämnt gaspådrag i motlut.

Att köra sparsamt är bra för både miljön och trafiksäkerheteten eftersom det är en väldigt lugn, mjuk och planerad körstil. Trafiksäkerheten har dock alltid högre prioritet än att köra sparsamt.

I en situation där du snabbt måste få stopp på bilen så ska du inte tänka på att motorbromsa eller att bromsa mjukt, utan endast på att få stopp på bilen så fort som möjligt.

Växla upp tidigt och accelerera bestämt

För att köra sparsamt ska du försöka att snabbt komma upp till marschfart och hög växel. En bil som håller en konstant hastighet förbrukar nämligen mindre bränsle än en bil som accelererar.

Du ska därför växla upp så tidigt som möjligt efter start, eller när du ska öka hastigheten igen - exempelvis efter en inbromsning. Köra bara ett par billängder på ettans växel innan du lägger i tvåan. Därefter ska du hoppa över växlar om det är möjligt. Växla från tvåan till fyran, från trean till femman eller från tvåan direkt till femman om det är medlut på vägen. Ju högre växel du lägger i, desto mindre bränsle drar bilen.

Nästan alla moderna bensindrivna bilar kan faktiskt köras på högsta växeln redan vid 50 km/h. Men om bilen upplevs som slö eller hackar sig fram på en hög växel så ska du självklart välja en lägre växel.


Växla upp tidigt och hoppa över växlar för att minska bilens bränsleförbrukning

När du kör en bensindriven bil ska du accelerera bestämt och växla upp vid ungefär 2 500 varv per minut. Om du kör en modern dieseldriven bil kan du växla upp tidigare, ungefär vid 2 000 varv per minut. Försök att nå upp till din marschfart snabbt så att accelerationsfasen inte blir längre än nödvändig.

Det är viktigt att inte överskrida 3 000 varv per minut och att inte gasa med mer än halv gas. Om du gör det så finns det nämligen en risk att katalysatorn sätts ur funktion. Då ökar utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen som kolväten och kväveoxider.

Genom att växla och accelerera på detta sätt minimerar du inte bara bränsleförbrukningen utan även motorns buller.

Observera att du inte ska försöka köra på högsta möjliga växel om du kör en gammal bil med förgasare eftersom det kan leda till att motorn sotar igen.

Håll hastighetsgränserna

För att minimera bränsleförbrukningen så är det även väldigt viktigt att du håller hastighetsgränserna. Ju fortare du kör desto mer ökar nämligen luftmotståndet och bränsleförbrukningen.

 • Om du sänker hastigheten från 110 km/h till 100 km/h minskar bränsleförbrukningen med 10 %.
 • Om du sänker hastigheten från 110 km/h till 90 km/h minskar bränsleförbrukningen med 20 %.


Höga hastigheter innebär högt luftmotstånd och hög bränsleförbrukning

Det är även viktigt att köra med ett jämnt gaspådrag eftersom din bil då förbrukar mindre bensin än om du varierar gaspådraget mycket efter exempelvis trafiktäthet. En bil som håller en konstant hastighet förbrukar mindre bränsle än en bil som accelererar.

Att köra med lägre hastighet och med ett jämnt gaspådrag minskar förutom bränsleförbrukningen och motorns utsläpp av luftföroreningar även mängden partiklar som uppstår vid slitage av däck, vägbana och bromsar.

Lägre hastighet innebär också att bullret från motorn, vindbruset och det buller som uppstår när däcken rullar mot vägbeläggningen blir lägre.

Motorbromsa

Genom att motorbromsa kan du bromsa bilen utan att något bränsle tillförs till motorn. Det är mycket mer energieffektivt än att bromsa med färdbromsen (bromspedalen).

För att motorbromsa effektivt släpper du gasen helt vid 1 500-1 600 varv per minut och växlar ner när varvtalet sjunkit till 1 200-1 300 varv per minut, upprepa denna nedväxling så länge det behövs och går.

Vissa bilar låter ansträngda vid motorbromsning medan andra inte låter alls. Om motorljudet försvinner så kan fartkänslan avta, det är därför viktigt att du då och då tittar på hastighetsmätaren när du motorbromsar så att du inte kör snabbare än vad du tror eller får.


Håll koll på både varvräknaren och hastighetsmätaren när du motorbromsar

Motorbromsning är i regel mycket effektivare för bensindrivna bilar än för dieseldrivna bilar.

Om du kör en gammal bil med förgasare så ska du inte motorbromsa eftersom det inte minskar bränsleförbrukningen.

Planera din körning

Genom att planera din körning så kan du undvika onödiga inbromsningar, stopp och starter. Varje gång du bromsar eller stannar försvinner den energi som har byggt upp bilens hastighet och för att bygga upp bilens hastighet igen förbrukas ny energi. För att spara bränsle är det alltså viktigt att du gör så få stopp som möjligt och att du håller en jämn hastighet.

För att kunna planera din körning så måste du hålla ordentligt avstånd till framförvarande fordon så att du kan se vad som händer längre fram. Anpassa hastigheten genom att motorbromsa när du närmar dig korsningar, cirkulationsplatser och trafiksignaler så att du om möjligt slipper stanna.


Det blir lättare att planera din körning om du håller ordentligt avstånd till framförvarande fordon

Rulla nedför - håll jämn gas uppför

För att minimera bränsleförbrukningen och belastningen på bilens bromsar när du kör nedför branta backar så ska du köra på en låg växel utan att gasa (släpp gasen helt). På detta sätt motorbromsar du vilket ger en mjuk och kontrollerad bromseffekt utan att något bränsle förbrukas.

Om du använder färdbromsen i onödan i nedförsbackar så slösar du bara bränsle. I branta nedförsbackar så blir dessutom färdbromsen tillslut utsliten av värmeutvecklingen.


Släpp gasen helt i branta nedförsbackar och kör på en låg växel

För att köra sparsamt i uppförsbackar ska du försöka hålla ett så jämnt gaspådrag som möjligt med en så hög växel som möjligt. Ge stöd med gasen men öka helst inte hastigheten. Försök därför att få upp fart innan uppförsbacken så att du kan använda en hög växel i backen utan att behöva trampa hårdare på gaspedalen på vägen upp.

Om det kommer en uppförsbacke efter en brant nedförsbacke kan du utnyttja den högre hastigheten från nedförsbacken till att kunna köra på en hög växel i uppförsbacken.

Kör sparsamt med automatlåda

Det är idag obetydlig skillnad i förbrukning mellan nya automatväxlade och manuellt växlade bilar. Äldre automatväxlade bilar förbrukar däremot i regel betydligt mer bränsle. Bränsleförbrukningen påverkas dock mer av ditt körsätt än din bils typ av växellåda.

Äldre automatlådor är av typen slirautomat och oftast 4-stegade. Nyare bilar har vanligen en automatlåda av Tiptronic- eller DSG-typ, ofta med 6-8 steg. De lådorna kan också växlas manuellt, både uppåt och nedåt. Men om en Tiptronic- eller DSG-låda körs som en vanlig automat, fungerar den optimalt och drar normalt mindre bränsle än när man växlar den manuellt.


Även om du kör är en automatväxlad bil så är det väldigt viktigt att köra sparsamt

3 tips för sparsam körning med automatlåda:

 1. Varmkör inte - En kall motor på tomgång drar mycket bränsle till ingen nytta. Avgaserna är dessutom mycket giftiga. Använd motorvärmare istället.
 2. Starta mjukt - Bilen drar extremt mycket bränsle vid start från stillastående. Starta därför mjukt, med litet gaspådrag. Efter första uppväxlingen, ge gas mer bestämt för att korta ner accelerationsfasen. Lätta därefter på gasen efter varje uppväxling.
 3. Undvik onödiga stopp - Varje start från stillastående kostar mycket bränsle. Kör planerat och försök att hålla bilen rullande för att undvika onödiga stopp.

Bränslesparande tips

Det är inte bara din körteknik som påverkar bilens bränsleförbrukning, det finns mycket annat du kan göra för att spara bränsle:

 • Kör inte på tomgång (i de flesta kommuner är det förbjudet att köra på tomgång i mer än 1 minut).
 • Använd bilens klimatanläggning så lite som möjligt eftersom den ökar bränsleförbrukningen med 5-10 %.
 • Montera bort takräcke och takbox när de inte används. En takbox ökar luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen med ungefär 10 %.
 • Kör alltid med rätt lufttryck i däcken, gärna 10-15 % högre än det lägre standardäcktrycket som anges i instruktionsboken.
 • Serva bilen ofta - regelbunden service av motorn kan minska bränsleförbrukningen med 5-10 %.
 • Kontrollera då och då att luftfiltret inte är igensatt.
 • Använd motorvärmare.


Du kan spara mycket bränsle genom att alltid montera bort takräcke och takbox när de inte används

Motorvärmare

Att använda motorvärmare är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön. En förvärmd motor förbrukar nämligen mindre bränsle än en kall motor och producerar dessutom en mindre mängd avgaser. Under korta resor blir skillnaden mellan att köra iväg med en kall respektive en varm motor väldigt stor.

Motorvärmare ska inte vara inkopplade längre än den rekommenderade tiden eftersom det bara innebär onödig energiförbrukning.

Inkopplingstider

 • Under -15 °C: 1,5 h förvärmning
 • 0 °C: 1 h förvärmning
 • 10 °C: 30 min förvärmning

Vid temperaturer över +10° C ska motorvärmare inte användas.


En förvärmd motor förbrukar mindre bränsle samt producerar 50-80 % mindre avgaser under kortare resor

Miljövänliga åtgärder

Som bilägare finns det även mycket annat som man måste tänka på för att minimera bilens påverkan på miljön:

 • Köp däck utan HA-oljor, de ska helst vara Svanenmärkta. Du kan även köpa regummerade däck (begagnade däck med ny slitbana), de är bättre för miljön men kan leda till sämre köregenskaper.
 • Dela och åk bil tillsammans med andra genom att gå med i en bilpool.
 • Köp om möjligt en bil som helt eller delvis drivs med icke-fossilt bränsle.
 • Lämna allt bilrelaterat avfall (t.ex. oljefilter) på en miljöstation.
 • Tvätta bilen miljövänligt, helst på en miljöanpassad biltvätt med oljeavskiljare och reningsanläggning.
 • Om du tvättar bilen hemma ska du välja ett miljömärkt bilschampo, undvika kallavfettningsmedel och aldrig låta smutsvatten och bilvårdsprodukter rinna ner i gatubrunnar.

Att köra bil är betydligt sämre för miljön än att åka buss, tåg eller tunnelbana. Att ersätta så många bilresor som möjligt med att gå, cykla eller åka buss, tåg eller tunnelbana är alltså den mest miljövänliga åtgärden du kan vidta som bilägare.

Av alla trafikslag är det flyg som påverkar klimatet mest, räknat per passagerare och kilometer. Men eftersom den absolut största delen av alla persontransporter sker med bil så är det biltrafiken som påverkar klimatet mest, totalt sett.


Gör vad du kan för miljön för att bidra till en hållbar framtid

El- och hybridbilar

En elbil är en bil som drivs av en eller flera elmotorer som strömförsörjs av batterier. En elbil släpper inte ut några avgaser, men eftersom elen som batteriet laddas med måste produceras så har även elbilar en negativ effekt på miljön. Men de är fortfarande bättre för miljön än vanliga bilar med endast förbränningsmotor.

Minst påverkan på miljön har elbilar som endast laddas med el som kommer från sol-, vatten- och vindkraft.


El- och hybridbilar påverkar också miljön negativt, men inte lika mycket som vanliga bilar med endast förbränningsmotor

Hybridbilar är vanligare än rena elbilar och till skillnad från sådana så drivs hybridbilar av två eller flera kraftkällor. Det vanligaste är att bilen utöver en bensin- eller dieseldriven förbränningsmotor även har en eller flera elmotorer och batterier som hjälper till att driva bilen.

Hybridbilar använder förbränningsmotorn för att ladda elmotorns batteri under färd. Bromsenergi och en del av den energi som blir spillvärme i en vanlig bil kan dessutom tas tillvara som el i batterierna för att driva elmotorn.

Vanliga hybridbilar kan inte laddas med el utifrån, det är endast så kallade laddhybrider som kan.