Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Övriga system

Kylsystemet

Bilens kylsystem har som uppgift att leda bort överskottsenergi från motorn. Om systemet av någon anledning inte fungerar så kan motorn bli överhettad och ta skada.

Att motortemperaturen blir för hög kan bero på en rad olika saker, exempelvis för låg kylarvätskenivå, att säkringen till den elektriska kylfläkten har löst ut eller att generatorremmen har gått sönder - i vissa bilar driver den nämligen även kylvattenpumpen.

De flesta bilar är utrustade med en motortemperaturmätare som visar motorns kylarvätsketemperatur. På dessa ska mätarnålen vara i mittläget när motorn är igång.


Motortemperaturmätaren visar motorns kylarvätsketemperatur

Om motortemperaturen börjar stiga så ska du stanna bilen, stänga av motorn, låta motorn svalna och sedan kontrollera kylarvätskenivån. Om du inte kan avhjälpa felet själv så måste du köra till en verkstad för att få hjälp.

Om motortemperaturen stiger så högt att nålen kommer in i det röda varningsområdet, och du själv inte kan avhjälpa felet, så måste du låta bärga bilen till en verkstad för att undvika motorskador.

Om motortemperaturen är för hög tänds det på det flesta bilar även en varningslampa på instrumentpanelen.


Motortemperaturlampan

Kylarvätska

Om motortemperaturen blir för hög bör du kontrollera kylarvätskenivån. Men låt motorn svalna innan du gör det, annars är risken stor att skållhet vattenånga pyser ut och bränner dig när du öppnar påfyllnadslocket.

Kylarvätska ska bestå av hälften vatten och hälften glykol och är enkel att fylla på om nivån är för låg. Kylarvätska kan även köpas utspädd (färdigblandad).

På vissa bilar tänds en varningslampa på instrumentpanelen när det är dags att fylla på kylarvätska.


Kylarvätskelampan

Glykol skyddar mot rost och förhindrar sönderfrysning, det är alltså väldigt viktigt att kontrollera kylvätskenivån under vintern. Kylarvätska som består av hälften vatten och hälften glykol klarar temperaturer ner till ungefär -35 °C, men om det är för lite glykol i kylarvätskan kan den frysa långt innan det blivit så kallt.

Glykol är miljöfarligt och mycket giftigt, djur kan dö endast av att slicka på en fläck glykol. Vissa glykolblandningar kan även skapa giftiga ångor - blanda därför aldrig olika typer av glykol med varandra.


Kontrollera kylvätskenivån med jämna mellanrum och fyll på vid behov

Bränslesystemet

Alla bilar med förbränningsmotor (alltså nästan alla bilar) drivs av bensin eller diesel och luft. Förbränningen av bränsle kräver stora mängder luft, därför är det viktigt att kontrollera luftfiltret då och då. Om det är igensatt får motorn inte tillräckligt med luft vilket ökar bränsleförbrukningen helt i onödan.


Om luftfiltret är igensatt (som på bilden) ökar bränsleförbrukningen

Luftfiltret kan du antingen be om att få utbytt när bilen är på verkstad, eller så kan du göra det själv. Det går snabbt och enkelt och ett nytt luftfilter är billigt och lätt att få tag på. I din bils instruktionsbok står det hur ofta filtret bör bytas och hur du gör.

När du tankar

När du tankar ska du undvika att andas in bensinångorna och att få bensin på huden eftersom bensin innehåller det cancerframkallande ämnet bensen.


Undvik att andas in bensinångornanär du tankar

När du är på, eller i närheten av, en bensinmack är det absolut förbjudet att röka då eld och gnistor kan leda till en explosion.

Smörjsystemet

För att motorn ska fungera behöver den motorolja. Motoroljan fyller en rad olika funktioner:

  • Den smörjer, det vill säga håller friktionsytorna i motorn åtskilda.
  • Den kyler motorn genom att transportera bort värme.
  • Den skyddar motorns olika delar mot korrosion (rost).
  • Den minskar vibrationerna och dämpar därmed motorljudet.
  • Den har en renande funktion.

Det är väldigt viktigt att oljenivån aldrig är för låg, kontrollera därför oljenivån regelbundet med en oljesticka och fyll på med mer olja om nivån är för låg.

Skillnaden mellan det lägsta och högsta strecket på mätstickan kan motsvara upp till en liter olja. Om oljenivån ligger under maxmarkeringen är det redan för lite olja i motorn.


Kontrollera oljenivån regelbundet

Om oljetryckslampan tänds på instrumentpanelen under färd så måste du stanna bilen så fort det kan säkert och stänga av motorn för att inte motorn ska ta skada. Att lampan tänds kan bero på att du endast måste fylla på olja (på vissa bilar lyser då lampan med gult sken), men om det inte är det som är problemet så måste du låta bärga bilen till en verkstad.


Oljetryckslampan

Spolsystemet

För att du ska ha fri sikt trots regn, snö, smuts och slask så är det viktigt att bilens torkarblad inte är slitna och att det alltid finns spolarvätska i spolsystemet. Under vinterhalvåret när det är mörkt och slaskigt är detta extra viktigt.

Torkarbladen bör bytas ut med jämna mellanrum och spolarvätskan behöver fyllas på vid behov. På de flesta bilar tänds en lampa på instrumentpanelen när det är dags att fylla på.

Spolarvätska kan köpas utspädd (färdigblandad) eller koncentrerad. I det senare fallet späder man den med vatten, rekommendationen är att blanda en del koncentrat med två delar vatten - då tål vätskan cirka 17 minusgrader.


Symbolen för spolarvätska ser i regel ut som ovan

Avfrostning av rutor

Om rutorna immar igen på insidan eller är täckta med is på utsidan så hjälper inte vindrutetorkarna. Det bästa sättet att få bort imma och is från rutorna medan du kör är att aktivera bilens avfrostare (defroster). De finns både fram och bak och värmer snabbt upp rutorna.

Var knapparna för vindruteavfrostaren (fram) och bakruteavfrostaren (bak) är placerade skiljer sig beroende på bilmodell. Symbolerna ser dock i princip likadana ut - oavsett bilmodell.


Symbol för vindruteavfrostaren


Symbol för bakruteavfrostaren