Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Hastighet

Hastighet

Din hastighet är avgörande för svårighetsgraden på din körning. Med en rätt anpassad hastighet får du mer tid på dig att planera din körning, din uppmärksamhet ökar och andra trafikanter får mer tid på sig att upptäcka dig.

Grundreglerna för hastighet

 1. Du måste alltid hålla en för trafiksituationen anpassad hastighet som inte överskrider hastighetsbegränsningen.
 2. Du måste alltid ta hänsyn till sikten, vägen, väglaget, din bils skick, övriga vägtrafikanter samt trafikförhållandena i övrigt.
 3. Du måste alltid ha kontroll över din bil och kunna stanna inom den del av vägen som du kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Bashastighet

Om ingen hastighetsbegränsning finns angiven, eller om ett vägmärke med en hastighetsbegränsning är förstört, övertäckt av snö eller liknande så gäller den generella hastighetsbegränsningen som kallas bashastighet.

Bashastigheten är 50 km/h i tätbebyggda områden och 70 km/h utanför tätbebyggda områden. På många vägar gäller andra hastighetsbegränsningar, men då finns den tydligt angiven på ett vägmärke eller liknande anordning.

Vägmärken med en hastighetsbegränsning gäller alltid till nästa vägmärke med en ny hastighetsbegränsning.

Observera att vägmärket Utanför tättbebyggt område inte längre automatiskt innebär 70 km/h.


Bashastigheten i tätbebyggda områden är 50 km/h

Tillräckligt låg hastighet

I lagen finns 15 specifika situationer och platser där du måste hålla en tillräckligt låg hastighet för att minska olycksrisken. Det finns ingen specifik hastighet angiven i lagen, du måste alltså hålla en hastighet som är anpassad och tillräckligt låg för situationen eller platsen.

Du måste hålla en tillräckligt låg hastighet:

 1. Inom tättbebyggda områden.
 2. När sikten är nedsatt på grund av ljus- eller väderleksförhållandena.
 3. Vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen.
 4. Där korsande fordonstrafik kan förekomma.
 5. I skarpa kurvor.
 6. Vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd.
 7. Vid risk för bländning.
 8. Vid möte med andra fordon på smala vägar.
 9. Vid halt väglag.
 10. Nära bussar (även spårvagn/skolskjuts) som stannats för passagerarnas på- eller avstigning.
 11. Nära barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.
 12. Nära kreatur (exempelvis kor) på vägen.
 13. Där vägarbete pågår.
 14. Förbi en olycksplats.
 15. Vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för smutsstänk.

I lagen står även att man inte utan giltigt skäl får köra med överdrivet låg hastighet eller bromsa plötsligt. Du får alltså inte köra för långsamt heller, om det inte finns en uppenbar anledning, eftersom du då kan överraska andra trafikanter som kör i normal hastighet.

Hastighetstabell

Nedan följer en tabell med den högsta tillåtna hastigheten olika typer av fordon får köra i.

Följande fordon ska följa vägens rådande hastighetsbegränsning:

- Personbil.
- Lätt lastbil.
- Motorcykel.
- Buss vars totalvikt understiger 3,5 ton.

- Buss vars totalvikt överstiger 3,5 ton, om samtliga passagerare över tre år har tillgång till plats med bälte.

- Buss vars totalvikt överstiger 3,5 ton, om det inte finns bälte för samtliga passagerare över tre år.

- Tung lastbil (utan släp) på motorväg eller motortrafikled.

- Bil med en obromsad släp- eller husvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt när vagnen inte är lastad) inte överstiger halva bilens tjänstevikt, dock högst 750 kg.

- Bil med en bromsad släp- eller husvagn.

- Motorcykel med släpvagn.

- Tung lastbil med släp.

- Tung lastbil (med eller utan släp) på annan väg än motorväg eller motortrafikled.

- Motorredskap klass 1.

- Traktor b.

- Moped klass 1.

- Bil med en obromsad släp- eller husvagn vars totalvikt (eller tjänstevikt om vagnen inte är lastad) överstiger halva bilens tjänstevikt.

- Traktor a.

- Bogsering med annan bil än bärgningsbil.

- Motorredskap klass 2.

- Moped klass 2.

Brådskande yrkesutövning

Vissa yrkesgrupper får vid brådskande yrkesutövning bryta mot vissa trafikregler (exempelvis köra mot rött) och köra med högre hastighet än den högsta tillåtna.

Till dessa yrkesgrupper hör bland annat:

 • Poliser
 • Läkare
 • Sjuksköterskor
 • Veterinärer
 • Barnmorskor
 • Personal i hemsjukvården
 • Personal vid räddningstjänsten och tullen m.fl.


Poliser är en av de yrkesgrupper som vid brådskande yrkesutövning får överträda hastighetsbegränsningen

Långsamtgående fordon (LGF)

Fordon som är konstruerade för en högsta hastighet under 45 km/h kallas för långsamtgående fordon (förkortas ofta LGF). Långsamtgående fordon ska vara utrustade med en orangeröd triangelformad LGF-skylt och får endast köra i 30, 40 eller 45 km/h beroende på vad det är för fordon.

Motorredskap klass 2, traktor, tre- och fyrhjulig moped klass 1 samt vissa efterfordon är långsamtgående fordon och måste därför vara utrustade med LGF-skylt.

Om du kör fort och ser ett fordon med LGF-skylt framför dig så måste du räkna med att du kommer att köra ikapp fordonet väldigt snabbt.


Traktorn på bilden är ett långsamtgående fordon