Du använder en föråldrad webbläsare. För en snabbare, säkrare surfupplevelse kan du uppgradera gratis idag.

Läser in...

Gratis teoriboken Instrumentpanelen

Instrumentpanelen

Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar instrumentpanelen under färd så att du upptäcker eventuella varningslampor och därmed eventuella fel i tid. När du startar bilen så tänds flera av lamporna en kort stund, det är helt normalt.


Lamporna på instrumentpanelen ger information om motorns och bilens prestanda och funktion samt varnar om eventuella fel

Vissa tända lampor innebär inget problem alls (dimbakljus, helljus m.fl.) eller i alla fall inget akut problem (bränsle) medan andra tända lampor innebär att du måste åka till en verkstad (ABS, avgas, airbag m.fl.) eller direkt stänga av motorn (motortemperatur) eller bärga bilen (oljetryck).

Flera lampor kan dessutom tändas av olika anledningar beroende på vad som är fel.

Varningslamporna nedanför tillhör de allra vanligaste. Utseendet kan dock variera mellan olika bilmärken och modeller.

ABS

Om ABS-lampan tänds så är något fel på de låsningsfria bromsarna.

Antisladdsystem

Om antisladdsystemlampan börjar blinka så arbetar systemet. Om lampan däremot tänds med fast sken så är systemet antingen trasigt eller urkopplat.

Avgas

Om avgaslampan tänds så är något fel i avgassystemet.

Krockkudde

Om krockkuddelampan tänds så är något fel på bilens krockkuddar (airbags).

Batteri

Om laddningslampan tänds så laddas batteriet inte tillräckligt mycket. Tillslut kommer batteriet inte ha någon ström kvar.

Bränsle

Om bränslevarningslampan tänds så är det inte så mycket bränsle kvar i tanken, oftast inte mer än 5-10 liter.

Broms

Om bromsvarningslampan tänds så har du antingen glömt parkeringsbromsen åtdragen eller så är bromsvätskenivån för låg.

Med för lite bromsvätska fungerar inte bromsarna som de ska. Du får aldrig köra utan fullt fungerade bromsar.

Dimbakljus

Om dimbakljuslampan är tänd så är dimbakljuset tänt.

Helljus

Om helljuslampan är tänd så är helljuset tänt.

Motortemperatur

Om motortemperaturlampan tänds så är motortemperaturen för hög. Stanna bilen, stäng av motorn och låt motorn svalna. Om du inte själv kan avhjälpa felet ska du köra till närmaste verkstad.

Om motortemperaturen stiger så högt att nålen kommer in i det röda varningsområdet, och du själv inte kan avhjälpa felet, så måste du låta bärga bilen till en verkstad.

Oljetryck

Om oljetryckslampan tänds så måste du stanna bilen så fort det kan ske säkert och stänga av motorn för att inte motorn ska ta skada.

Att lampan tänds kan bero på att du endast måste fylla på olja (på vissa bilar lyser då lampan med gult sken), men om det inte är det som är problemet så måste du låta bärga bilen till en verkstad.

Styrservon

Om styrservolampan tänds så är något fel i styrservosystemet. I värsta fall kan det bli väldigt trögt och svårt att styra.

Kylarvätska

Om kylarvätskelampan tänds så är kylarvätskenivån för låg och behöver fyllas på.

Halkrisk

Om halkriskslampan tänds så är temperaturen utomhus +4 °C eller kallare och det är risk för halka.

Att lampan tänds redan vid +4 °C beror på att vägbanans temperatur oftast är betydligt kallare än utomhustemperaturen, vägen kan alltså vara riktigt hal trots att det är några plusgrader.